SAGOHANO.COM là sàn giao dịch thương mại điện tử B2B (Business to Business) với nhiệm vụ
kết nối cung & cầu giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các ngành nghề kinh doanh/ sản xuất/ thương mại khác nhau tại Việt Nam.
Sagohano có thể giúp gì cho bạn?